Now showing items 1-1 of 1

    • Objekty z období kultury s lineární keramikou ve Vchynicích, okr. Litoměřice 

      Řídký, Jaroslav; Burgert, Pavel; Kovačiková, Lenka; Půlpán, Marek; Volf, Martin (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2020)
      Na archeologicky zkoumaném místě byly nalezeny pozůstatky dvou stavebních komplexů dlouhých domů. S ohledem na superpozici prvků 62/1 a 62/2 lze předpokládat nejméně dvě stavební fáze osídlení. Na základě tvarů a výzdoby ...