Now showing items 1-3 of 3

  • Nová stopa raně středověkého osídlení z Litochovic, okr. Strakonice 

   Pták, Martin; Ptáková, Michaela (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020)
   Článek představuje dílčí výsledek záchranného archeologického výzkumu provedeného v obci Litochovice v okrese Strakonice při pokládce kanalizačního systému v roce 2019. Archeologická situace u domu čp. 35 obsahovala soubor ...
  • Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech 

   Vondrovský, Václav; Bumerl, Jiří; Sida, Petr; Ptáková, Michaela; Pták, Martin; Chvojka, Ondřej (Archeologický ústav AV ČR, 2018)
   Příspěvek rozšiřuje dosavadní skromné poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech. Jádrem práce je analýza nálezových souborů z výzkumů sídelních areálů v Dehtářích, Radčicích a na nově objevené lokalitě Mažice uskutečněných ...
  • Sídliště z pozdní doby halštatské a časné doby laténské v Malých Číčovicích, okr. Praha-západ 

   Křepinská, Veronika; Kovačiková, Lenka (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2016)
   Zpracování a vyhodnocení archeologických nálezů ze sídliště doby pozdně halštatské až časně laténské, které bylo zkoumáno záchranným archeologickým výzkumem v roce 2011 na ploše při jihozápadním okraji katastrálního území ...