Now showing items 1-2 of 2

  • Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech 

   Vondrovský, Václav; Bumerl, Jiří; Sida, Petr; Ptáková, Michaela; Pták, Martin; Chvojka, Ondřej (Archeologický ústav AV ČR, 2018)
   Příspěvek rozšiřuje dosavadní skromné poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech. Jádrem práce je analýza nálezových souborů z výzkumů sídelních areálů v Dehtářích, Radčicích a na nově objevené lokalitě Mažice uskutečněných ...
  • Objekty z období kultury s lineární keramikou ve Vchynicích, okr. Litoměřice 

   Řídký, Jaroslav; Burgert, Pavel; Kovačiková, Lenka; Půlpán, Marek; Volf, Martin (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2020)
   Na archeologicky zkoumaném místě byly nalezeny pozůstatky dvou stavebních komplexů dlouhých domů. S ohledem na superpozici prvků 62/1 a 62/2 lze předpokládat nejméně dvě stavební fáze osídlení. Na základě tvarů a výzdoby ...