Now showing items 1-1 of 1

    • Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze 

      Kovačiková, Lenka; Trojánková, Olga; Meduna, Petr; Starec, Petr; Burian, Martin; Čiháková, Jarmila; Frolík, Jan (Archeologický ústav AV ČR, 2019)
      Soubory zvířecích kostí a zubů datované do 8. až 14. století byly shromážděny při archeologických výzkumech na několika místech Prahy (Pražský hrad, Malá Strana a Staré Město). Získaný osteologický materiál představuje ...