Show simple item record

dc.contributor.advisorPospíšilová, Věra
dc.contributor.authorKotrbová, Lucie
dc.date.accessioned2021-11-25T12:35:25Z
dc.date.available2021-11-25T12:35:25Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009-04-28
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/7405
dc.description.abstractBakalářská práce se pokusí přiblížit vývoj a šíření knížek lidového čtení, které bezpochyby představovaly neodmyslitelnou součást české slovesné kultury. O tom svědčí i fakt, že jejich náměty jsou dodnes součástí naší literární tradice. Díky knížkám lidového čtení a jejich rozsáhlému šíření po světě se mohly obohacovat různé kultury navzájem. Zaměříme se na shodné a odlišné motivy vyskytující se v knížkách lidového čtení (především pak čerpané z moderní edice Bedřicha Václavka a Jaroslava Kolára) a v knize pohádek Jana Wericha nazvané Fimfárum. Jan Werich se ve svých pohádkách většinou inspiroval náměty z folklórní tradice a jelikož je vypravěčem mimořádně poutavým a osobitým, z lidových námětů se staly pohádky moderní a všeobecně známé.cze
dc.format55 s., 5 s. obr. příloh
dc.format55 s., 5 s. obr. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.titleFimfárum J.Wericha a knížky lidového čtenícze
dc.title.alternativeJan Werich´s Fimfárum and Books of Folk Readingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag10492
dc.description.abstract-translatedThis thesis tries to outline a development and diffusion of books of folk reading which, without doubt, presented inseparable part of Czech and Slovak verbal culture. This is confirmed by the fact that their topics are up to the present day a part of our literary tradition. Owing to books of folk reading and their extensive diffusion round the world various cultures could mutually enrich. We will focus on identical and different motives appearing in books of folk reading (especially used in modern editions by Bedrich Vaclavek and Jaroslav Kolar´s) and in Jan Werich´s story book called Fimfarum. Jan Werich in his fairytales used inspiration from folk tradition themes and because of him belonging to a very attractive and individual storyteller, folk themes turned into modern and common fairytales.eng
dc.date.accepted2009-06-29
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineBohemistikacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record