Show simple item record

dc.contributor.advisorTureček, Dalibor
dc.contributor.authorGyurcsovicsová, Kristýna
dc.date.accessioned2021-11-25T12:43:05Z
dc.date.available2021-11-25T12:43:05Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-05-21
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/7583
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na významnou, avšak často neprávem opomíjenou, osobnost české kultury a literatury, Františka Bernarda Vaňka působícího v Pelhřimově a jeho blízkém okolí v první polovině dvacátého století. Podklady k práci jsou čerpány převážně z Vaňkovy dochované korespondence uložené ve Státním okresním archivu Pelhřimov a Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Informace získané z korespondence jsou doplněny sekundární literaturou, jejímž autorem je převážně F. B. Vaněk. Čtenář je v první části seznámen se životem Františka Bernarda Vaňka a jeho kompletní literární tvorbou. Samostatná kapitola je věnována časopisu Kazatelna. Následuje část zabývající se románem Na krásné samotě, jenž je úzce spjat s významným místem Českomoravské vysočiny, vrchem Křemešník. Pátá kapitola práce osvětluje Vaňkův vztah k předním osobnostem české literatury. Další část se zaměřuje na přínos Vaňkových počinů Pelhřimovu, v poslední kapitole je pak popsán Vaňkův zájem o sport. Závěr práce shrnuje poznatky jak o samotné osobnosti F. B. Vaňka, tak o významu jeho děl a přínosu jeho činů pro město Pelhřimov.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectFrantišek Bernard Vaněkcze
dc.subjectPelhřimovacze
dc.subjectStátní okresní archiv Pelhřimovacze
dc.subjectMuzeum Vysočiny Pelhřimovcze
dc.subjectFrantišek Bernard Vaněkeng
dc.subjectPelhřimoveng
dc.subjectState District Archives Pelhřimoveng
dc.subjectMuseum Highland Pelhřimoveng
dc.titleFrantišek Bernard Vaněkcze
dc.title.alternativeFrantišek Bernard Vaněkeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag17533
dc.description.abstract-translatedThis work focuses on an important but often neglected figure in Czech culture and literature, František Bernard Vaněk acting in Pelhřimov and its vicinity in the first half of the twentieth century. Documentation of the work is drawn mainly from Vaněk´s extant correspondence stored in the State District Archives and Museum Pelhřimov, Pelhřimov Highlands. Information obtained from correspondence is supplemented by secondary literature, the author of which is predominantly F. B. Vaněk. The reader is first introduced to the life of František Bernard Vaněk and his entire writings. A separate chapter is devoted to the Pulpit Magazine. The following section dealing with the novel on a beautiful secluded, which is closely related to the important place Moravian Highlands Hill Křemešník. The fifth chapter explains the work Vaněk relationship with leading personalities of Czech literature. Another section focuses on the benefits Vaněk Pelhřimov achievements in the last chapter is then described Vaněk interest in sport. The conclusion summarizes the findings of both the personality F. B. Vaněk and the importance of his work and contribution he has done for the city Pelhřimov.eng
dc.date.accepted2010-09-06
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineBohemistikacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereePospíšilová, Věra
dc.description.defenceStudentka seznámila komisi s tématem práce a s cílem, který si vymezila. Komise ocenila schopnost reagovat na připomínky z posudků. Přínos práce je především v heuristickém bádání.cze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record