Show simple item record

dc.contributor.advisorPetrů, Ivo
dc.contributor.authorBlažková, Lenka
dc.date.accessioned2021-11-25T13:47:51Z
dc.date.available2021-11-25T13:47:51Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011-05-19
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/7689
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje jazykové dostupnosti dokumentů na webových stránkách Evropského úřadu pro zaměstnanost, jako jedné z institucí Evropské unie. Práce sleduje jazykovou dostupnost dokumentů v angličtině, češtině a francouzštině. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku Evropské unie, zabývá se práce mimo jiné institucionálním rámcem EU a rozdělení jazyků na půdě EU na autentické, pracovní a úřední. Součástí práce je popis webových stránek Evropského úřadu pro zaměstnanost, ale zejména analýza dokumentů dostupných na webových stránkách daného úřadu, jejíž výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů.cze
dc.format59 s
dc.format59 s
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectEvropský úřad pro výběr zaměstnancůcze
dc.subjectinstitucionální rámec EUcze
dc.subjectmnohojazyčnost EUcze
dc.subjectautentické jazykycze
dc.subjectpracovní jazykycze
dc.subjectúřední jazykycze
dc.subjectThe European Personnel Selection Officeeng
dc.subjectthe institutional framework of the EUeng
dc.subjectthe multilingualism of the EUeng
dc.subjectauthentic languageseng
dc.subjectworking languageseng
dc.subjectofficial languageseng
dc.titleJazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr zaměstnancůcze
dc.title.alternativeLinguistic regime of the EU in practise: comparison of the accessibility of documents in Czech, French and English on the website of the European Personnel Selection Officeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag20559
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s thesis examines the linguistic accessibility of documents available on the European Personnel Selection Office Internet pages. The thesis concentrates on the linguistic accessibility of documents in English, Czech and French. In view of the fact that this is European Union issue, the thesis goes on to invesigate the institutional framework of the EU and the division of languages within the EU as authentic, working and official. Part of the thesis is a description of the European Personnel Selection Office Internet pages, further there is an analysis of documents available on this office´s Internet pages, the results of which are illustrated in tables and graphs.eng
dc.date.accepted2011-06-27
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineFrancouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereePešek, Ondřej
dc.description.defence1/ Prezentace práce autorkou 2/ Posudky školitele a oponenta 3/ Reakce autorky na připomínky a otázky 4/ Diskuse Autorka prokázala dobrou znalost tématu a přesvědčivě reagovala na dotazy komise, která ocenila nadstandardní úroveň doprovodných grafických materiálů (tabulky, schémata, grafy) a střízlivý odborný styl. Proto vzhledem k absenci připomínek komise ocenila práci jako nadstandardně kvalitní zejména v heuristické rovině a jednomyslně potvrdila klasifikaci výborně.cze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record