Show simple item record

dc.contributor.advisorDrsková, Kateřina
dc.contributor.authorKramářová, Barbora
dc.date.accessioned2021-11-25T14:10:58Z
dc.date.available2021-11-25T14:10:58Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-10
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/8043
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje Festivalu francouzského filmu, který má v České republice již svoji tradici.\\ První část práce je zaměřena na minulé ročníky festivalu a shrnuje jeho historii.\\ Zahrnuje i charakteristiku organizace, pojetí a cíle této filmové přehlídky. Náplní druhé části je zatím poslední loňský ročník, v pořadí již patnáctý. Analyticky pojednává o jeho programu, tvůrcích a jednotlivých filmech.\\ Poslední část shrnuje organizaci a způsoby propagace včetně partnerů a sponzorů festivalu. V závěru práce se nachází zhodnocení přínosu festivalu k šíření francouzské kultury v České republice.\\ Bakalářská práce obsahuje rozsáhlejší resumé ve francouzštině.\\cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectfrancouzská kulturacze
dc.subjectFestival francouzského filmu v ČRcze
dc.subjectfilmycze
dc.subjectorganizacecze
dc.subjectfrench cultureeng
dc.subjectFrench film festival in CReng
dc.subjectfilmseng
dc.subjectorganisationeng
dc.titleFestival francouzského filmu v České republicecze
dc.title.alternativeFrench Film Festival in Czech Republiceng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag30122
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis analyses the French film festival which already has its tradition in the Czech Republic. Its first part targets the past years and summarizes the history of the festival. It includes also a characteristics of organisation, conception and goals of this cinemeeting. Next part of this thesis focuses on last year's festival which was fifteenth in a row. It analyses its programme, authors and films themselves. The last part sums up the organisation and ways of promotion including partners and sponsors of the festival. In conclusion, it is focused on evaluation of festival's benefits to spread French culture in the Czech Republic. The thesis includes the extensive summary in French.eng
dc.date.accepted2013-06-19
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineFrancouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeMarek, Pavel
dc.description.defenceStudentka na úvod představila strukturu, postup zpracování, cíle a zdroje své práce. Vyslechla si posudky školitele a oponenta a reagovala na připomínky ohledně metody zpracování materiálu, možnosti komparace FFF v ČR s obdobnými festivaly jinde v Evropě; odpověděla na otázky komise týkající se dílčích aspektů práce. Komise se přiklonila k výslednému hodnocení "dobře" v důsledku absence analytického přístupu k materiálu.cze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record