Show simple item record

dc.contributor.advisorMáchalová, Jitka
dc.contributor.authorKrejčířová, Aneta
dc.date.accessioned2021-11-25T14:23:06Z
dc.date.available2021-11-25T14:23:06Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/8171
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá rozborem komunistického týdeníku Tvorba od roku 1946 až do únorových událostí roku 1948. Provedená analýza se zaměřuje na články s kulturně-politickou tematikou, jejichž prostřednictvím se toto periodikum, vydávané Ústředním výborem Komunistické strany Československa, snažilo diskreditovat své politické protivníky. V kulturně-politické oblasti se jednalo především o tiskové kampaně proti ministrovi školství a osvěty, národnímu socialistovi, Jaroslavu Stránskému a proti nekomunistickému tisku. Pozornost byla věnována i článkům, které určitým způsobem vyjadřují postoje KSČ k vybraným kulturním a politickým událostem v sledovaném období. V krátkosti je v práci nastíněn i vývoj periodického tisku od první do třetí republiky, v jehož rámci je stručně popsána i historie Tvorby.cze
dc.format65 s. textu, 6 s. příloh
dc.format65 s. textu, 6 s. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjecttýdeník Tvorbacze
dc.subjectdivadelní zákoncze
dc.subjectMinisterstvo školství a osvětycze
dc.subjectJUDr. Jaroslav Stránskýcze
dc.subjectčeskoslovenský tiskcze
dc.subjecttřetí republikacze
dc.subjectKomunistická strana Československacze
dc.subjectThe Weekly Magazine Tvorbaeng
dc.subjectThe Theatres Acteng
dc.subjectThe Ministry of Education and Enlightenmenteng
dc.subjectJUDr. Jaroslav Stránskýeng
dc.subjectThe Czechoslovakian Public Presseng
dc.subjectThe Third Czechoslovak Republiceng
dc.subjectThe Communist Party of Czechoslovakiaeng
dc.titleTýdeník Tvorba 1946-1948cze
dc.title.alternativeThe Weekly Magazine Tvorba 1946-1948eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag27316
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis analyses a weekly communist magazine Tvorba from the year 1946 to the 1948 Czechoslovak coup d'état. Performed analysis is concentrated on the cultural-political articles through which the magazine that was published by the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia aimed to discredit its political rivals. In the cultural-political sphere, there were mainly the press campaigns that have been conducted against the Minister of Education and Enlightenment, Jaroslav Stránský, and against the non-communist press. The work is also focused on the articles that in a way express an attitude of the Communist Party of Czechoslovakia to the selected cultural and political events in the particular years. Moreover, there is briefly described the development of the periodical press from the First to the Third Republic with the inclusion of the history of the magazine Tvorba.eng
dc.date.accepted2014-06-17
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineHistoriecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programHistorické vědycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeBlümlová, Dagmar


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record