Show simple item record

dc.contributor.advisorDvořák, Jiří
dc.contributor.authorMátl, Michal
dc.date.accessioned2021-11-25T14:23:17Z
dc.date.available2021-11-25T14:23:17Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/8204
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na zmapování vývoje hospodaření závodu Obal Rozkoš v obci Střížovice ležící nedaleko městečka Strmilov v bývalém okrese Jindřichův Hradec v letech 1966-1989. Zahrnuje jinými slovy období vlády komunismu od vrcholu neúspěšných pokusů reformovat československou společnost, mimo jiné i centrálně plánované hospodářství, přes období tzv. normalizace až po pád režimu v listopadu 1989. Časové rozpětí práce je do značné míry ovlivněno charakterem archivních materiálů, které jsou celistvější až v období 1966-1989. Jako hlavní materiály byly využity nejrůznější závodní ekonomické rozbory, podnikové oběžníky, vyhlášky ředitele a jeho korespondence, fotografický materiál a výpovědi pamětníků, bývalých to závodních zaměstnanců, které jsou částečně komparovány s prameny písemnými. Práce popisuje hospodaření závodu a s ním spojené problémy, jejichž příčiny hledá zejména v obecných úskalích centrálně plánovaného hospodářství. Zabývá se i sociálním postavením zaměstnanců a přibližuje jejich každodenní život.cze
dc.format78 s. text, 38 s. přílohy
dc.format78 s. text, 38 s. přílohy
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectObal Rozkošcze
dc.subjectStřížovicecze
dc.subjectsocialistické hospodářstvícze
dc.subjectkomunistické Československocze
dc.subjecthospodářský vývojcze
dc.subject1966-1989cze
dc.subjectOmniacze
dc.subjectStrojobal Hradec Královécze
dc.subjectObal Rozkošeng
dc.subjectStřížoviceeng
dc.subjectsocialist economyeng
dc.subjectCommunist Czechoslovakiaeng
dc.subjecteconomic developmenteng
dc.subject1966-1989eng
dc.subjectOmniaeng
dc.subjectStrojobal Hradec Královéeng
dc.titleObal Rozkoš Střížovice v letech 1966-1989cze
dc.title.alternativeObal Rozkoš Střížovice during the years 1966-1989eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag31331
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s work is focused on mapping the progress of economy of enterprise Obal Rozkoš in the village Střížovice laying near town Strmilov in former district Jindřichův Hradec from 1966 to 1989. In the other words it contains the era of communist rule since the zenith of unsuccessful tries to reform czechoslovak society, among other things even centrally planned economy, through the era of so-called normalization to the fall of regime in November 1989. To a large extent the time-span is influenced by character of archive materials firstly being more comprehensive between the years 1966-1989. As the main sources were used various enterprise ecomomical analyzis, company circular letters, director's announcements and his correspondence, photografical material and statements of witnesses, former workers, that are partly compared to the written sourcess. The work describes economy of the enterprise and problems connected with it, whose reasons finds especially in the common difficulties of centrally planned economy. The work also deals with social status of employees and describes their everyday life.eng
dc.date.accepted2014-06-17
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineHistoriecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programHistorické vědycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeGrulich, Josef


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record