Show simple item record

dc.contributor.advisorŠtichauer, Pavel
dc.contributor.authorKmeťová, Kamila
dc.date.accessioned2021-11-25T14:23:22Z
dc.date.available2021-11-25T14:23:22Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/8215
dc.description.abstractHlavním tématem této bakalářské práce je typologie italských adjektiv fungujících jako adverbia. Práce je rozdělena na část teoretickou a analytickou. Teoretická část se zabývá základní charakteristikou italských adjektiv, adverbií a adjektiv ve funkci adverbií. Druhá kapitola je věnována členění těchto dvou slovních druhů podle jednotlivých hledisek. V části analytické je vyhotoven seznam adjektiv fungujících jako adverbia. Za pomoci italských korpusů jsou vytvořeny vzorky daných sloves, s nimiž tato konvertovaná adverbia utváří konstrukce. Posléze jsou adjektiva rozdělena dle možnosti odvození příslušného adverbia. U adjektiv, která disponují touto schopností, jsou obě přípustné konstrukce rozebrány po sémantické stránce. Cílem této práce je utvořit co nejrozsáhlejší seznam adjektiv fungujících jako adverbia a hlouběji je prozkoumat.cze
dc.format60
dc.format60
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectadjektiva ve funkci adverbiícze
dc.subjectadjektivacze
dc.subjectadverbiacze
dc.subjecttypologiecze
dc.subjectadjectives working as adverbseng
dc.subjectadjectiveseng
dc.subjectadverbseng
dc.subjectthe typologyeng
dc.titleTypologie italských adjektiv fungujících jako adverbiacze
dc.title.alternativeTypology of Italian adjectives functioning as adverbseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag34286
dc.description.abstract-translatedThe main theme of this bachelor's thesis is the typology of Italian adjectives working as adverbs. This work is divided into two parts: theoretical and analytical. The theoretical part deals with the basic characteristic of adjectives, adverbs and adjectives, which work as adverbs. The second chapter of this part is devoted to the structuring of these two word classes according to particular characteristics. The analytical part is based on a drawn up list of adjectives working as adverbs. With the assistance of Italian corpuses there are made samples of given verbs, which are together with the converted adverbs used for creating those constructions. Afterwards the adjectives are sorted out depending on the possibility of deriving the appropriate adverb. For adjectives handling this ability are both permissible constructions analyzed through semantic site. The aim of this bachelor's thesis is to compose as extensive list of these adjectives as possible and examine them deeply.eng
dc.date.accepted2015-06-19
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineItalský jazykcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeRadimský, Jan


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record