Show simple item record

dc.contributor.advisorHlaváček, Petr
dc.contributor.authorKamlachová, Petra
dc.date.accessioned2021-11-26T12:43:18Z
dc.date.available2021-11-26T12:43:18Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-26
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/9924
dc.description.abstractTato práce analyzuje především písemné prameny vztahující se k Ledenicím a jejich majitelům z období let 1278 až 1611. Sleduje majetkové přesuny mezi jihočeskými rody neboli střídání se vrchností, jimž byli zdejší lidé podřízeni. Ve druhé rovině je zde nepřímo rekonstruován každodenní život obyvatel Ledenic ve sledovaném období, a to prostřednictvím vykreslení místních přírodních podmínek majících vliv na hospodářskou produkci, dále stavebního vývoje obce, který nám může prozradit leccos o možnostech obživy a vrůstající či klesající prestiži lokality, a v neposlední řadě též prostřednictvím udělených privilegií, jež měly klíčový dopad na tehdejší obyvatele, povznášejíc je nad úroveň prostých vesničanů, ačkoli je nestaví na roveň měšťanům. Práce využívá interdisciplinárního přístupu, především kombinace historických metod a archeologických poznatků, což nám umožnilo i pokus o rekonstrukci historické podoby Ledenic a i hrubý náčrt nám dnes neznámé podoby zaniklého hradu. To významně přispělo k dosažení cíle práce, jímž bylo přinést co možná nejkomplexnější poznání o Ledenicích ve vymezeném období.cze
dc.format112 - z toho přílohy 25 s.
dc.format112 - z toho přílohy 25 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectPísemné pramenycze
dc.subject1278-1611cze
dc.subjectvrchnostcze
dc.subjectmajetkové přesunycze
dc.subjectstavební vývojcze
dc.subjectprivilegiacze
dc.subjecthradcze
dc.subjectWritten recordseng
dc.subject1278-1611eng
dc.subjectauthoritieseng
dc.subjecttransfers of propertyeng
dc.subjectbuilding developementeng
dc.subjectprivilegeseng
dc.subjectcastleeng
dc.titleLedenice. Sondy do dějin jihočeského městečka ve středověku a raném novověkucze
dc.title.alternativeLedenice. The probes to the history of the southbohemian townlet in middle ages and early modern times.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag31237
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the written records referring to Ledenice and their owners from 1278 to 1611. It studies the transfers of property among the families of south Bohemia that means the alternation of authorities the local people were subordinate to. In the second plan there is indirectly reconstructed the everyday life of the citizens of Ledenice during the reporting period by means of the description of local natural conditions, which affect the economic production, by means of the building developement of the village which can also tell us many about the subsistence possibilities as well as increasing or dicreasing prestige of this locality. Last but not least the work deals with the granted privileges which can have the key impact on the citizens, making them more than plain villagers, but less than the townsmen. This bachelor thesis uses the interdisciplinary approach, primarily the combination of historical methods and archaeological informations which allow us to reconstruct the historical form of Ledenice and to make the rough concept of the local defunct castle. This significantly helped to reach the finish which was to bring the most complete knowledge about Ledenice in the reporting time.eng
dc.date.accepted2013-08-29
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineHistorie - archeologiecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programHistorické vědycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeKrál, Pavel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record