Now showing items 1-19 of 19

  • Antioxidační potenciál mouk připravených z výlisků vybrané skupiny olejnin 

   Bártová, Veronika; Bárta, Jan; Jarošová, Markéta; Kopecký, Jiří (Profi Press s.r.o., 2019)
   Výliskové mouky čtyř druhů olejnin (len setý, konopí seté, tykev olejná, ostropestřec mariánský) byly analyzovány z hlediska obsahu polyfenolových látek a antioxidační aktivity. Hodnoceny byly rozemleté výlisky a mouky ...
  • Cup plant, an alternative to conventional silage from a LCA perspective 

   Bernas, Jaroslav; Bernasová, Tereza; Gertsberger, Pedro; Moudrý, Jan; Konvalina, Petr; Moudrý, Jan (Springer Heidelberg, 2021)
   Purpose The growing awareness of the importance of biodiversity in agroecosystems in increasing and ensuring the supply of biomass has led to heightened interest from governments and farmers in alternative crops. This ...
  • Detection of pesticide in a small agricultural basin after 15 years of application ban 

   Veselá, Tereza; null, null; Nedbal, Václav; Brom, Jakub (SGEM Scientific eLibrary, 2020)
   Intensification of agriculture in order to increase efficiency and economic profitability brings about an increase in the input of foreign substances into the soil and surface water. The outflow of mineral fertilizers and ...
  • Detekce Armillaria cepistipes metodou loop-mediated isothermal amplification 

   Stehlíková, Dagmar; Tonka, Tomáš; Křížová, Lucie; Čurn, Vladislav (Profi Press s.r.o., 2019)
   Předmětem této práce je optimalizace metody loop-mediated isothermal amplification (LAMP) pro specifickou detekci václavky Armillaria cepistipes, kterou by bylo možné použít při terénních determinacích tohoto druhu. Tato ...
  • Diversity and distribution of entomopathogenic fungi in Czech Republic soils 

   Šimáčková, Kateřina; null, null; Kročáková, Jana; Bohatá, Andrea; Herrero, Noemi (Springer Science+Business Media, 2014)
   A survey of entomopathogenic fungi was carried out in cultivated and uncultivated soil habitats in Czech Republic. A total of 189 soil samples were collected during October 2013. Two different methods of isolation were ...
  • HLEDÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ REZISTENCE K NÁDOROVITOSTI KOŠŤÁLOVIN 

   Hejna, Ondřej; Kopecký, Pavel; Čurn, Vladislav (Profi Press s.r.o., 2019)
   Nádorovitost košťálovin je jednou z nejvíce ohrožujících nemocí brukvovitých plodin u nás i ve světě. Původcem této choroby, Plasmodiophora brassicae, je velmi odolný patogen, jehož dlouhodobá perzistence dormantních spor ...
  • The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest 

   Dvořáková Líšková, Zuzana; Lapka, Miloslav; Cudlínová, Eva; Dvořák, Petr; Škodová Parmová, Dagmar (University of the Aegean, 2012)
   Currently, the continuous expansion of urban areas is forcing people to move further into the countryside in search for open space. This results in decreasing of undisturbed natural areas which are slowly disappearing. ...
  • K čemu je dobré dívat se na rybníky z (velké) výšky 

   Duras, Jindřich; Potužák, Jan; Brom, Jakub; Nedbal, Václav (Český rybářský svaz, 2020)
   Rybníků máme v Česku spoustu a chápeme je jako jakési národní bohatství, na které můžeme být hrdí. To je krásné pomyšlení. Jakmile se ale začneme dívat na otázku přínosu rybníků pro naši krajinu blíže, zjistíme, že věc je ...
  • Mitigation of Arctic Tundra Surface Warming by Plant Evapotranspiration: Complete Energy Balance Component Estimation Using LANDSAT Satellite Data 

   Nedbal, Václav; Láska, Kamil; Brom, Jakub (MDPI AG, 2020)
   Global climate change is expected to cause a strong temperature increase in the polar regions, accompanied by a reduction in snow cover. Due to a lower albedo, bare ground absorbs more solar energy and its temperature can ...
  • Odpadní produkty cibule kuchyňské jako zdroj antiooxidantů v masných výrobcích 

   Bedrníček, Jan; Golian, Jozef; Samková, Eva; Belej, Lubomír; Smetana, Pavel; Čapla, Jozef; Kadlec, Jaromír; Bárta, Jan; Bártová, Veronika; Kolek, Jan; Mráz, Jan; Laknerová, Ivana; Pešek, Milan (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018)
   Cibule je jedna z nejdůležitějších druhů zeleniny na světě. Velké množství cibulových odpadů se vyprodukuje každý rok. Některé frakce odpadu, které jsou bohaté na antioxidanty, mohou být využity při výrobě masných výrobků ...
  • Position, Mission and Role of Local Action Groups (LAG) in the Stability and Development of Rural Space 

   Pártlová, Petra; Mura, Ladislav; Novák, Tomáš; Bumbalová, Monika; Váchalová, Radka; Gubáňová, Monika; Dvořáková Líšková, Zuzana (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016)
   In the present paper, possibilities of using LAG as an ideal platform for the initiation of actually functional and long-term development of rural regions are described. The countryside in the Czech Republic faces an exodus ...
  • Screening včelích patogenů a vliv habitatu na zdravotní stav včelstev 

   Mráz, Petr; Hýbl, Marian; Hoštičková, Irena; Čurn, Vladislav (Pracovní společnost návstavkových včelařů, 2020)
   Včela medonosná patří mezi nejvýznamnější opylovatele mnoha kulturních plodin i planě rostoucích rostlin po celém světě. Proto jejich stále častější plošné úhyny jsou velmi diskutovaným tématem. Jedním z nejvíce škodlivých ...
  • Selection of indigenous isolates of entomopathogenic soil fungus Metarhizium anisopliae under laboratory conditions 

   Skalický, Aleš; Bohatá, Andrea; Šimková, Jana; Osborne, L.S.; Landa, Zdeněk (Springer Dordrecht, 2014)
   Eight native isolates of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin were obtained by monitoring soils cultivated in a conventional manner. These isolates were compared in three areas: (a) ...
  • Studium vlastností a biologických aktivit mouky lnu olejného 

   Jarošová, Markéta; Bárta, Jan; Bártová, Veronika (Profi Press s.r.o., 2019)
   Lněná mouka představuje cenný zdroj různých látek nejen z pohledu výživy, ale i funkčních vlastností. Tato práce byla zaměřena právě na studium vlastností a biologických aktivit mouky získané ze lněných výlisků, které byly ...
  • Using satellite data analysis to determine the effect of land cover on the physical properties of the surface 

   Kuntzman, Jan; null, null; Nedbal, Václav; Brom, Jakub (SGEM Scientific eLibrary, 2020)
   In the last few years, the climate change has become more and more apparent. In this time the Central European region has experienced disruption of the precipitation layout, serious storms, heatwaves and droughts. Primarily ...
  • Vliv systému a intenzity pastvy na porostovou skladbu, produktivitu a mimoprodukční funkce dlouhodobého pastevního porostu 

   Kobes, Milan; Hejna, Ondřej; Peterka, Jiří; Tonka, Tomáš (Profi Press s.r.o., 2019)
   V letech 2000 – 2015 byl ověřován vliv systémů pastvy s různým zatížením pastevního porostu na vývoj porostové skladby pastevních porostů, produkci biomasy, množství nedopasků a spasené pícní biomasy při pastvě masného ...
  • Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech II 

   Kolář, Vojtěch; Hadačová, Veronika; Franta, Pavel; Hesoun, Petr (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2018)
   Tato práce shrnuje výsledky průzkumů výskytu vodních brouků a ploštic ve dvaceti vybraných chráněných územích v jižních Čechách. K odchytu hmyzu byly použity pasti na principu vrše s kuřecími játry jako návnadou. Tato ...
  • VÝLISKY SEMEN LNU A KONOPÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ NA MOUKY A BÍLKOVINNÉ KONCENTRÁTY 

   Bárta, Jan; Jarošová, Markéta; Bártová, Veronika; Švajner, Josef (Profi Press s.r.o., 2019)
   Výlisky semen lnu resp. nažek konopí (získané z lisování olejů) byly upraveny na tři druhy práškových materiálu – výliskovou mouku (M), frakce mouky s velikostními částicemi menšími než 250 μm (F) a bílkovinný koncentrát ...
  • Změny ve výtěžnosti čerstvého sýra v závislosti na kvalitě mléka 

   Kala, Robert; Štětina, Jiří; Kořán, Jakub; Čurda, Ladislav; Samková, Eva; Bártová, Zuzana (Vysoká škola chemicko technologická, 2016)
   Hodnocení bylo provedeno na čerstvých sýrech vyrobených v laboratorních podmínkách. Cílem bylo sledovat především výtěžnost a aktivní kyselost sýra v závislosti na kvalitě mléka a teplotě při sýření. Syrové kravské mléko ...