Show simple item record

dc.contributor.authorMichňová, Nikola
dc.date.accessioned2023-03-07T09:43:53Z
dc.date.available2023-03-07T09:43:53Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-08-22
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/40199
dc.description.abstractPředkládaná rigorózní práce je mikrohistorickou sondou do dějin každodenní kultury druhé poloviny 20. století na Mělníku. Zabývá se vlivem komunistického režimu na kulturní a společenský život ve středočeském městě na pozadí každodenního dění v tamější výtvarné galerii. Mělnická galerie Ve Věži vznikla na sklonku šedesátých let 20. století v prostorách středověké Pražské brány a patřila pod správu hlavní kulturní instituce města ? Kulturního domu kapitána Otakara Jaroše, který stál v čele oficiálního směřování kultury tehdejší socialistické společnosti na Mělnicku. Jejím zakladatelem se stal akademický malíř a pedagog na zdejší Lidové škole umění Mělník Vladimír Veselý, který vybudoval tuto nevšední výtvarnou galerii, jenž dokázala fungovat po celé období tzv. normalizace v Československu, v období plném nechuti akceptovat touhu člověka po svobodném uměleckém projevu. A přesto tato výstavní síň vždy nabízela kousek svobody a volnosti. V galerii Ve Věži vystavovali progresivní mladí výtvarníci i uznávaní profesionálové, kteří dosáhli celostátního a mnohdy i světového uznání. Často se jednalo o umělce, kterým tehdejší komunistický režim znemožňoval podílet se na kulturním životě československé společnosti. V mělnické galerii však měli vždy dveře otevřené. Záměrem předkládané práce však není hodnotit galerii z hlediska dějin výtvarného umění, ale ukázat její význam a přínos pro společenský a kulturní život na Mělníku, kde se stala ostrůvkem svobody v nesvobodné době totalitního Československa.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.titleGALERIE VE VĚŽI A JEJÍ VÝZNAM V DĚJINÁCH KAŽDODENNÍ KULTURY NA MĚLNÍKU VE DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍcze
dc.typerigorózní prácecze
dc.identifier.stag57178
dc.description.abstract-translatedThis rigorous thesis is a micro-historical probe into the history of everyday culture of the second half of the 20th century. It deals with the influence of the Communist regime on the cultural and social life in a central Bohemian town, at the background of the everyday life in a local fine art gallery. The Ve Věži gallery in Mělník was established at the end of the 60s of the 20th century at the premises of the medieval Prague Gate and fell under the administration of the city?s main cultural institution ? Cultural House of Captain Otakar Jaroš who set the official cultural direction of the then socialistic society in the Mělník region. The gallery was established by the academic painter Vladimír Veselý, a teacher at the local People?s School of Art Mělník, who built up this unusual fine art gallery that functioned throughout the period of the so-called normalization in Czechoslovakia, a period full of reluctance to accept people?s desire for free artistic expression. Despite this, the exhibition hall always offered a piece of freedom and liberty. The Ve Věži gallery showed works of young progressive artists and professionals achieving nation-wide and, often even, worldwide recognition and prevented by the then Communist regime from participating in the cultural life of the Czechoslovak society. However, they were always welcomed in the Mělník gallery. Nevertheless, the intention of this thesis is to show the importance and contribution of the gallery to social and cultural life in the Mělník region, where it became an island of freedom in an unfree period of totalitarian Czechoslovakia, rather than assessing the gallery in terms of history of fine arts.eng
dc.date.accepted2019-03-13
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineKulturální studiacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-namePhDr.
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record