Select a community to browse its collections.

 • Stanovení stravitelnosti in vitro sušiny a organické hmoty u vybraného krmiva pro psy 

  Uhlířová, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato práce pojednává o základních aspektech ve výživě psa. V práci je též uvedeno porovnání stravitelnosti in vivo a in vitro sušiny a organické hmoty granulovaného krmiva pro psy.
 • Vybrané vlivy na růst telat masného skotu 

  Tomková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem práce bylo analyzovat vybrané vlivy na růst telat vybraného stáda masného plemene skotu aberdeen angus na farmě Mýto u Hořic na Šumavě za sledované období 6 let (2012 - 2017 včetně). Do hodnocení bylo zahrnuto celkem ...
 • Saturace koní jodem v Jižních Čechách 

  Slavíková, Sofia (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav saturace koní jodem ve vybraných chovech Jihočeského kraje. V hodnocených chovech nebyla zjištěna deficitní koncentrace jodu v moči u žádného z koní. Dalším z dílčích ...
 • Systémy pro měření průtoku dojeného mléka 

  Zajíc, Zdeněk (Jihočeská univerzita, 2019)
  Diplomová práce se zabývá systémy pro měření průtoku dojeného mléka. Na začátku práce je popsaná historie chovu skotu v České republice, proces dojení, problematika měření průtoku a principy měření průtoku. Druhá část ...
 • Studium vedení tepla metodami počítačového modelování 

  Staněk, Jakub (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou simulace vedení tepla odlišnými druhy pevných materiálů za pomocí programu COMSOL Multiphysics. Práce se skládá ze tří tematických celků. V první části je stručně popsán princip ...

View more