Now showing items 1-2 of 2

  • Kvalita života rodin mentálně postižených jedinců 

   Abesková, Žaneta (Jihočeská univerzita, 2009)
   Na rodinu nejčastěji pohlížíme jako na malou sociální skupinu, jejíž základní charakteristikou je vzájemná součinnost všech jejich jednotlivých členů. Ti jsou navzájem spjati řadou vztahů. Poněvadž každý člen rodiny je ...
  • Šetření a hodnocení funkčnosti rodin 

   Abesková, Žaneta (Jihočeská univerzita, 2007)
   Bakalářská práce je zaměřena na rodinu, její funkčnost a hodnoty. Cílem práce je ověření platnosti a využitelnosti dotazníku podle Dunovského určeného pro vyšetřování funkčnosti rodiny. Teoretická část se pokouší přiblížit ...