Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika domácích porodů z pohledu laické a odborné veřejnosti 

   Sedlák, Milan (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem práce je podat co nejširší přehled o způsobech a metodách vedení porodů, obeznámit s pozitivy, ale i s negativy a možnými riziky při porodech vedených v domácím prostředí pouze s porodní asistentkou a naproti tomu ...
  • Zákaz kouření, jeho právní úprava a vývoj 

   Hrubý, Karel (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem bakalářské práce je definovat, zda je nutná právní úprava zákazu kouření, popsat současný právní stav v České republice, jeho případné nedostatky. Práce se bude věnovat problematice kouření tabákových výrobků z ...