Now showing items 1-1 of 1

    • Karel Kosík v kontextu marxistického myšlení (osobnost a rozbor díla) 

      Adam, Marek (Jihočeská univerzita, 2010)
      Předkládaná diplomová práce přibližuje životní osudy a dílo jednoho z našich předních intelektuálů dvacátého století, filosofa Karla Kosíka (1926-2003). Karel Kosík představoval filosofa věrně stojícího na pozicích tzv. ...