Now showing items 1-1 of 1

    • Užití členů a dalších determinantů u posesiv v italštině 

      Gabrišková, Denisa (Jihočeská univerzita, 2017)
      Tématem bakalářské práce je užití členů a dalších determinantů u posesiv. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části bude mým cílem na základě odborné literatury popsat teorii posesiv, především pak postavení ...