Now showing items 1-1 of 1

    • Řízení pohledávek 

      Gajanová, Daniela (Jihočeská univerzita, 2016)
      Tato práce se zabývá problematikou řízení pohledávek z obchodních vztahů v daném podniku a dopadem neuhrazených pohledávek do hospodaření podniku. Teoretická část seznamuje se základními znalostmi důležitými pro pochopení ...