Now showing items 1-1 of 1

    • Založení obchodní korporace v cestovním ruchu 

      Iakimov, Ivan (Jihočeská univerzita, 2016)
      Tato bakalářská práce je zaměřena na poskytování hotelových služeb. Hotel je zabudován do prostoru v lodi. Jeho využívání je situováno do Petrohradu a jeho okolí v Ruské federaci. Návrh se skládá z plánu rekonstrukce hotelu ...