Now showing items 1-20 of 29

  • Analýza a funkční návrh informačního systému multilingvální diář s hierarchií uživatelů 

   Janda, Martin (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem informačního systému "multilingvální diář s hierarchií uživatelů". Návrh je realizován za pomoci nástroje PowerDesigner firmy Sybase. V teoretické části je zahrnuto seznámení se s ...
  • Generické programování v jazyce Java 

   Říha, Pavel (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato bakalářská práce má za úkol seznámit čtenáře s generickým programováním v Javě a formou praktických příkladů jej seznámit s jejím využitím v praxi a nejčastějšími problémy. Práce zahrnuje jak popis využití vybraných ...
  • Informační systém pro hudební školy 

   Svoboda, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tématem práce je tvorba informacního systému pro hudební školy. Práce je rozdelena do dvou cástí. První cást obsahuje analýzu problému a abstraktní návrh rešení. Druhá cást se zabývá implementací a nasazením do provozu. Informacní ...
  • Java 5.0 Tiger - Novinky a tutoriál 

   Thon, Miloslav (Jihočeská univerzita, 2006)
   Cílem práce je vytvořit kolekci tutoriálů, které nabídnou možnost seznámit se s novými rysy programovacího jazyka Java ve verzi J2SE 5.0. Tato verze, uvolněná v září roku 2004, představuje v desetileté historii programovacího ...
  • Java Grid Computing aneb jak určit velká prvočísla 

   Papež, Petr (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce se zabývá hledáním Mersennových prvočísel za pomoci technologie Grid Computing. Cílem práce je zprovoznění frameworku pro provádění síťových výpočtů a implementace algoritmu pro hledání velkých Mersennových ...
  • Porovnání grafických programů Adobe Photoshop a GIMP 

   Veselý, Jakub (Jihočeská univerzita, 2011)
   Úkolem této bakalářské práce je popsat a porovnat grafické programy Adobe Photoshop a GIMP. Dále pak podat přehled o jejich funkcích a o možnostech využití pro běžné uživatele i profesionální grafiky. U každého programu ...
  • Porovnání objektových a relačních databázových systémů 

   Geyer, Jakub (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato práce se snaží přispět k problematice vhodné volby databázových platforem. Klíčové vlastnosti objektových a relačních databázových systémů jsou zde vzájemně porovnávány a podrobeny testům na konkrétních zástupcích ...
  • Použití mobilních zařízení pro vzdělávání 

   Hošna, Josef (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem mé práce je zpracovat problematiku programovani výukových Java aplikací pro mobilní telefony. Toto programovaní bude odlišné od standartní Javy pro specificke pozadavky aplikací kvůli kompatibilite a rozdili mezi ...
  • Programování aplikací pro mobilní zařízení v jazyce Java 

   Zoubek, Vítězslav (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Projekty pro výuku programování v jazyce Java 

   Přinosil, František (Jihočeská univerzita, 2008)
   Tato práce se zabývá výukou programování v objektově orientovaném programovacím jazyce Java. Práce obsahuje okomentované zdrojové kódy na nichž jsou vysvětleny základy programování. Dále práce obsahuje zadání dílčích ...
  • Soubor projektů pro potřeby výuky objektově orientovaného programování 

   Roháček, Břetislav (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit univerzální scénář pro řešení problémů malého rozsahu v rámci objektově orientovaného programování. K realizaci jednotlivých fází budou použity volně dostupné nástroje. Součástí ...
  • Srovnání výukových programovacích jazyků s ohledem na stupeň kognitivního vývoje studentů středních škol a žáků druhého stupně základních škol 

   Turoň, Jan (Jihočeská univerzita, 2016)
   Výuka programování bývá zařazována na SŠ a 2. st. ZŠ jako způsob realizace některých bodů RVP. V době vydání této práce jsou tyto zachyceny pouze vágně a přínos programování z pohledu RVP lze tak posoudit pouze volně. Práce ...
  • Systém pro automatický návrh hasičských vozidel 

   Kotnour, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tématem práce je vytvoření systému pro automatický návrh hasičských vozidel. Návrh vozidla je založen na legislativních požadavcích, budoucích incidentech a charakteru krajiny. Zpracování současných událostí a způsob jakým ...
  • Testování knihovny fork/join v jazyce Java 7 

   Maxa, Karel (Jihočeská univerzita, 2012)
   S verzí Java 7 přichází nová knihovna fork/join v balíčku java.util.concurrent, která pomůže lépe využít vícejádrovou architekturu a tím přináší časové zefektivnění běhu aplikací. Práce se zabývá popsáním a zpracováním ...
  • UML a vývoj aplikací s využitím modelování 

   Langer, Jiří (Jihočeská univerzita, 2007)
   V současné době představuje jazyk UML praktický standard, který se využívá při vývoji aplikací ve fázi analýzy a návrhu. Současná verze 2.0 nabízí celkem k využití 13 různých typů modelů, které pokrývají různé fáze vývoje ...
  • Výuka programování v jazyce Python 

   Fortelka, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit kolekci výukových lekcí, které budou využitelné pro výuku objektově orientovaného programování na střední i vysoké škole. Python je dynamický objektově orientovaný jazyk, který ...
  • Vývoj aplikace pro konfiguraci vozidel 

   Kotnour, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2014)
   Předmětem této bakalářské práce je navrhnutí a vyvinutí systému pro konfigurování a zobrazování vozidel, který používá formáty 3D souborů společnosti Siemens PLM, programovací jazyk JavaFX 2.2 a Java SE 8. Pro navržení ...
  • Vývoj aplikací s využitím JavaFX 

   Sedláček, František (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikací pro softwarovou platformu JavaFX. Je zde představena platforma JavaFX včetně informací o vzniku a historii. Dále jsou vysvětleny nejdůležitější rysy jejího programovacího ...