Now showing items 1-1 of 1

    • Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám 

      Iegorova, Viktoriia Barativna (Jihočeská univerzita, 2018)
      Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří mezidruhových rodičů u jesetera), ...