Now showing items 1-1 of 1

    • Integrace žáků s poruchami učení do základních škol 

      Ignatidisová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2011)
      Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace dětí se specifickými poruchami učení do běžných základních škol. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé druhy specifických poruch učení a jejich reedukaci, dále na ...