Now showing items 1-1 of 1

    • Využití indikátorů krajinné struktury v různých měřítkách 

      Oplatková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2009)
      Vhodnými nástroji pro hodnocení krajiny jsou krajinné indikátory, na základě jejichž výpovědní hodnoty získáme bližší charakteristiky sledovaného území. Cílem práce bylo definovat, otestovat a kriticky zhodnotit indikátory ...