Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti propojení územního plánu s projektem pozemkových úprav 

   Jabůrek, Roman (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem bakalářské práce je výběr a zhodnocení možností napojení projektu územního plánu na pozemkové úpravy v krajině. Teoretická část práce se věnuje charakteristice pravidel pro výstavbu na rozhraní územního plánu a ...
  • Řešení výstavby na plochách na rozhraní intravilánu a extravilánu 

   Jabůrek, Roman (Jihočeská univerzita, 2015)
   Náplní teoretické části této diplomové práce je definování pojmů týkajících se výstavby na rozhraní intravilánu a extravilánu. Definuje dotčené pojmy jako krajina, krajinný ráz, pozemkové úpravy, územní plánování, intravilán ...