Now showing items 1-1 of 1

    • Užívání frazeologie v běžné komunikaci 

      Kaasová, Martina (Jihočeská univerzita, 2013)
      Ve své bakalářské práci se zaměřuji na užívání frazeologie v běžné komunikaci. Tato práce je členěna do dvou částí. První část je teoretická a druhá část je praktická. Hlavním úkolem první, tedy teoretické části, je ...