Now showing items 1-1 of 1

    • Adaptační kurzy a jejich využití v podmínkách Hotelové školy v Plzni 

      Kabátová, Marie (Jihočeská univerzita, 2012)
      Tato bakalářská práce se zabývá organizací a významem tzv. adaptačních kurzů pro žáky 1. ročníků učebních a studijních oborů střední odborné školy. Názory na význam, užitečnost a organizaci kurzů, se i po dvanáctileté ...