Now showing items 1-1 of 1

    • Historie tělesné výchovy a sportu v Třeboni 

      Kabeláč, Michal (Jihočeská univerzita, 2018)
      Tato bakalářská práce se zabývá historií tělesné výchovy a sportu v Třeboni od roku 1884 až po současnost. Práce je rozdělena do několika částí. V první části je uvedena historie města Třeboň od 12. století do druhé světové ...