Now showing items 1-1 of 1

    • Řízení výrobních procesů podniku 

      Macáková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2015)
      Cílem práce je zhodnocení řízení výrobních procesů ve vybraném podniku a vytvoření návrhu na zlepšení jejich řízení.