Now showing items 1-1 of 1

    • Canisterapie u dětí s kombinovaným postižením 

      Macečková, Martina (Jihočeská univerzita, 2010)
      Má bakalářská práce pojednává o canisterapii u dětí s kombinovaným postižením. První část z teorie se zaměřuje na vymezení pojmu canisterapie, na její vývoj v České Republice, její metody, formy, fáze, cíle a problémy. ...