Now showing items 1-1 of 1

    • Funkční potraviny a jejich uplatnění na regionálním trhu potravin 

      Nacházelová, Nikola (Jihočeská univerzita, 2019)
      Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat přínos funkčních potravin pro lidské zdraví a formulovat efektivní postup při zavádění funkčních potravin na regionální trh potravin při využití nástrojů marketingového mixu. ...