Now showing items 1-1 of 1

    • Sociálně etické aspekty poskytování pomoci osamělým rodičům 

      Nachtigallová, Václava (Jihočeská univerzita, 2014)
      Práce zkoumá soudobý trend výchovy dítěte jedním rodičem, nejčastěji matkou. Zabývá se různými důvody, které vedou k tomuto rodinnému uspořádání, upozorňuje na problémy, se kterými se osamělý rodič potýká. Nejvíce se ...