Now showing items 1-1 of 1

    • Péče o chronické rány z pohledu sester v agenturách domácí péče v ČR 

      Nachtneblová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2013)
      Bakalářská práce se zabývá problémem léčby chronických ran z pohledu sester v agenturách domácí péče. První polovina teoretické části je věnována ranám. Zde můžeme nalézt orientační rozdělení ran. Především se však týká ...