Now showing items 1-1 of 1

    • Metody vyšetření tenkého střeva 

      Nagy, Markéta (Jihočeská univerzita, 2007)
      Zobrazovací metody zaujímají zásadní roli v diagnostickém algoritmu při určování povahy onemocnění v jakékoliv oblasti lidského těla. Jinak tomu není ani v diagnostice nemocí tenkého střeva, kdy využíváme, jak klasické ...