Now showing items 1-3 of 3

  • Pojetí smrti v existencialistickém myšlení 

   Nagyová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato práce se zabývá otázkou, jakým způsobem nahlížejí na smrt existencialističtí filosofové. Hlavním záměrem práce je poukázat na možné rozlišné chápání smrti u jednotlivých autorů. Jejím cílem je nalézt odpovědi na otázky, ...
  • Proměny estetiky ošklivosti v literatuře 19. století. 

   Nagyová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce se prostřednictvím rozboru vybraných literárních děl 19. století pokusí odpovědět na otázku, zda se mezi romantismem a dekadencí nějak podstatně proměnilo využívání a pojímání motivu ošklivosti, ať se jedná o ošklivost ...
  • Smysl života středoškolské mládeže 

   Nagyová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a psychologického hlediska. ...