Now showing items 1-1 of 1

    • Názory české populace na imigraci cizinců do České republiky. 

      Pachlová, Radka (Jihočeská univerzita, 2009)
      Bakalářská práce se zabývá názory české populace na imigraci cizinců do České republiky. Toto téma mě zaujalo především proto, že migrace byla a neustále je tématem aktuálním. Je to fenomén, který doléhá téměř na každého ...