Now showing items 1-1 of 1

    • Řízení lidských zdrojů ve středně velkém podniku 

      Pacholík, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2016)
      Cílem bakalářské práce je analýza systému řízení lidských zdrojů ve vybraném středně velkém podniku, jeho zhodnocení a návrh změn pro zlepšení řízení této oblasti. V bakalářské práci je zanalyzováno personální řízení ve ...