Now showing items 1-1 of 1

    • Systém odměňování ve zvoleném podniku 

      Pachtová, Anna (Jihočeská univerzita, 2020)
      Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování v podniku. Hlavním cílem je zhodnotit systém odměňování v podniku a navrhnout kroky, které povedou k jeho zlepšení. Práce je zaměřena na různé typy odměňování zaměstnanců, ...