Now showing items 1-2 of 2

  • Produktivita podniků a náklady na kapitál 

   Paclík, Štěpán (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi produktivitou podniků a náklady na kapitál. Tato práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Metodologie zahrnuje proces tvorby této práce od studia literatury až k sestavení ...
  • Vazba mezi produktivitou práce a ekonomickou výkonností malých a středních podniků 

   Paclík, Štěpán (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce se zabývá nalezením vztahu mezi produktivitou práce a ekonomickou výkonností malých a středních podniků. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Metodika práce popisuje proces tvorby této ...