Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv ovocných sadů na krajinný ráz Lhenicka 

   Paclík, Filip (Jihočeská univerzita, 2017)
   Diplomová práce se zabývá posouzením krajinného rázu vybrané a zmapované lokality, zakládáním ovocných sadů a jejich začleněním do místní krajiny. Literární část popisuje historii ovocných sadů v České republice, definuje ...
  • Zakládání ovocných sadů v Jihočeském kraji 

   Paclík, Filip (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce řeší historii a vývoj sadovnictví na českém území, zakládání ovocných sadů a jejich začlenění do krajinného rázu, specifika pozemkových úprav při řešení ovocných sadů a porovnání konvenčního a ...