Now showing items 1-1 of 1

    • Fotodynamická terapie (PDT) - moderní aplikace 

      Paclíková, Eliška (Jihočeská univerzita, 2020)
      Bakalářská práce představuje fotodynamickou terapii, PDT, což je klinicky schválená terapie, která se využívá k léčbě některých nádorových onemocnění. Práce obsahuje princip akčního mechanismu PDT, podává přehled ...