Now showing items 1-1 of 1

    • Reproduction and hybridization in ferns 

      Hornych, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2021)
      Tato práce studuje několik aspektů rozmnožování a křížení kapradin, analyzuje několik stádií jejich životního cyklu. Srovnává míru abortace spor a použití antheridiogenů mezi různými skupinami. Data z vlastních kultivací ...