Now showing items 1-1 of 1

    • Léčba bronchogenního karcinomu 

      Račáková, Jana (Jihočeská univerzita, 2013)
      V mé bakalářské práci se věnuji problematice bronchogenního karcinomu a léčbě tohoto onemocnění pomocí radioterapie. Toto téma jsem si zvolila, abych měla větší přehled jak o daném onemocnění, tak o metodách léčby radioterapií ...