Now showing items 1-1 of 1

    • KVALITA ŽIVOTA PODMÍNĚNÁ ZDRAVÍM (HRQOL) U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

      Račanská, Lucie (Jihočeská univerzita, 2009)
      Diplomová práce ‚Kvalita života podmíněná zdravím (HRQoL) u poruch příjmu potravy'' je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je rozebírána problematika poruch příjmu potravy. Je zaměřena ...