Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomické hodnocení investičního projektu 

   Raboch, Martin (Jihočeská univerzita, 2011)
   Bakalářská práce je zaměřena na investiční činnost podniku. Tuto složku podnikatelské činnosti charakterizuje s důrazem na investiční rozhodování. Zabývá se metodami a způsoby určení efektivnosti investičních projektů. V ...
  • Ekonomické hodnocení nákupu a provozu firemní flotily 

   Raboch, Martin (Jihočeská univerzita, 2014)
   Práce se věnuje problematice hodnocení investičních variant, a to jak v teoretické, tak praktické rovině. V teoretické rovině jsou nejprve vymezeny základní termíny, především však komplexní problematika realizace investičního ...