Now showing items 1-3 of 3

  • Rizikové faktory aterosklerózy 

   Mračková, Michala (Jihočeská univerzita, 2014)
   Ateroskleróza a její rizikové faktory způsobují řadu kardiovaskulárních onemocnění, která jsou příčinou úmrtnosti ve většině průmyslových zemí po celém světě. V dnešní době se do podvědomí dostávají nové nezávislé biomarkery, ...
  • Stanovení chloridů v biologickém materiálu a jeho význam 

   Korousová, Iveta (Jihočeská univerzita, 2020)
   U pacientů v kritickém stavu lze očekávat významné změny koncentrace minerálů a acidobazické rovnováhy. Jedním ze stanovovaných analytů jsou chloridy. Ke stanovení koncentrace chloridů v plné krvi i v krevním séru se ...
  • Stanovení oxinů v biologických materiálech metodou HPLC 

   Procházka, Petr (Jihočeská univerzita, 2008)
   Reaktivátory acetylcholinesterázy hrají významnou v terapii otrav způsobené organofosfáty. V současné době je testována celá řada z hlediska schopnosti prostupovat přes hematoencefalickou bariéru (HEB). Cílem této práce ...