Now showing items 1-1 of 1

    • Interogativní věty ve španělštině 

      Rachová, Jaroslava (Jihočeská univerzita, 2006)
      Podstatou diplomové práce je porovnání španělských a českých interogativních vět. Teoretická část začíná pojetím modality. Následně jsou interogativní věty charakterizovány a porovnávány na úrovni jak syntaktické (intonace, ...