Now showing items 1-3 of 3

  • Agroturistika jako nástroj rozvoje regionu 

   Sabáčková, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2006)
  • K problematice antroponym 

   Sabáčková, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tématem bakalářské práce je analýza osobních jmen a z nich vytvořených hypokoristik a přezdívek. Cílem práce je poskytnout údaje o stavu antroponym vyskytujících se v současném školním prostředí. Vzhledem k oboru studia ...
  • Vnímání učitelské profese samotnými učiteli a veřejností 

   Sabáčková, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce pojednává o vnímání učitelské profese očima vybraných učitelů 2. stupně základní školy a zároveň přináší informace o pohledu na učitelské povolání ze strany oslovených zástupců z řad veřejnosti. ...