Now showing items 1-5 of 5

  • Dávky ionizujícího záření radiologických asistentů na pracovištích CT a PET/CT 

   Mazlová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Hybridní metody jako je PET/CT pracující s ionizujícím zářením jsou stále častěji používány, pracovišť s tímto přístrojem v ČR přibývá. Právě PET/CT patří v rámci zobrazovacích metod k nejmodernějším. Ve své práci porovnávám ...
  • In vivo dozimetrie při radioterapii elektronovými svazky 

   Řeháková, Andrea (Jihočeská univerzita, 2010)
   V teoretické části se zabývám obecným popisem co je dozimetrie, jaké má fyzikální vlastnosti, jaké typy se používají, kalibrace, kalibrační faktory a systém o zabezpečení jakosti. Dále stanovení absorbované dávky, jaký ...
  • Ověřování dynamického multileaf kolimátoru 

   Hrachovec, Radovan (Jihočeská univerzita, 2009)
   V souvislosti se zaváděním nových technologií na radioterapeutických pracovištích, dochází k jejich vybavování lineárními urychlovači ovládanými vícelamelovými kolimátory s počítačově ovládanými a techniky radioterapie s ...
  • Vnější a vnitřní kontaminace radioaktivními látkami (výukový program) 

   Kučerová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato práce se zabývá vytvořením kompletního výukového programu zaměřeného na vnitřní a vnější kontaminaci radioaktivními látkami. Výukový program se skládá z několika kapitol přibližujících danou problematiku studentovi. ...
  • Zhodnocení problematiky verifikace izodózního plánu - postavení ozařovacích polí na simulátoru Acuity. 

   Kocourek, Michal (Jihočeská univerzita, 2009)
   Ověření postavení ozařovacích polí na simulátoru je jednou z hlavních činností v kvalitě ozařování. Při simulaci se srovnávají snímky simulační s referenčními snímky (DRR). Pokud se pacientova poloha při simulaci liší ...